محسن ربیع خواه، هافبک مصدوم سرخپوشان که دچار پارگی رباط صلیبی شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت و زانویش را به تیغ جراحان سپرد.


ربیع خواه بعد از عمل جراحی و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، تمرینات سبک خود را دنبال خواهد کرد تا طبق برنامه برای فصل آینده مهیا شود. هرچند بعید است دوران نقاهت و ریکاوری این بازیکن و دوریاش از تمرینات گروهی کمتر از چهار ماه باشد.