مهدی تاج بعد از صعود تیم فوتبال پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید از آقای گرشاسبی تشکر کنم که میدانم با هیچ پرسپولیس را به فبنال رساند. امشب در واقع ایران به فینال صعود کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه باید برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی زیرساختهای لازم آماده شود، گفت: برای اینکه بازی برگشت فینال در ورزشگاه آزادی برگزار شود باید 38 اتفاق رخ دهد و گرنه این بازی در کشور ثالث برگزار خواهد شد و این برای فوتبال ما خیلی بد است.
تاج افزود: فدراسیون فوتبال امضا کرده و تعهد داده که شرایط را برای برگزاری فینال آسیا مهیا کند. اگر این اتفاق رخ ندهد بازی باید در کشور ثالث برگزار شود.
رئیس فدراسیون فوتبال راجع به اینکه آیا برای حضور پرسپولیس در فینال و قهرمانی این تیم حمایت صورت میگیرد، یا خیر عنوان کرد: ما تاکنون خدمت آقای گرشاسبی بودهایم و از اینجا به بعد هم هستیم. واقعاً اعتقاد داریم که کشور ایران به فینال آسیا صعود کرده است.
وی درباره آیا برای بازی فینال قرار است بانوان حضور پیدا کنند یا خیر، گفت: در مورد این موضوع باید بعداً بحث کنیم.
به گزارش تسنیم دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 19 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.