مهرزاد خلیلیان اظهار کرد: امروز گزارش مستندی آمد که تست PCR دو فوتبالیست که تست سختی هم محسوب میشود، مثبت شده است.او ادامه داد: تست PCR الزامی و مهمترین تست غربالگری ما محسوب میشود که تعیین کننده یک نوع پروتئین است و ما میتوانیم تا حدود ۸۰ درصد مطمئن باشیم که فرد مبتلا به کرونا هست یا خیر.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اضافه کرد: اگر فرد مبتلا به کرونا شود، قاعدتا تست PCR او مثبت میشود و باید به قرنطینه برود، اما اگر گرفته باشد و بعد از آن تست PCR او منفی شد، دو تست جدید به نامهای IGG و IGMیا همان تست الایزا که تست خون غربالگری است، از آنها گرفته میشود.خلیلیان تصریح کرد: با انجام این تستها، میزان هموگلوبین فرد را تعیین میکنیم و میبینیم IGG و IGM او بالا است و متوجه میشویم که فرد مبتلا به کرونا شده، اما بهبود پیدا کرده است.

او عنوان کرد: امروز متوجه شدیم که دو تن از فوتبالیستهای ما مبتلا به کرونا شدهاند و تست PCR آنها منفی است، اما IGG آنها بالا است. یعنی آنها مبتلا شده و الان خوب هستند.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی یادآور شد: ممکن است کسی هم در ورزش نباشد، اما به این ویروس مبتلا شود.