سلام لیگ ممتاز رادیدید اگر کنفدراسیون آسیا بازی امروزوبرنامه این هفته رامشاهده کنه چه خواهد گفت !!!!به نظرمن سایر کشورها راوادار خواهدکرد الگو بگیرند وفیفا را وادارخواهدکرد الگویی جهانی ازلیگ ایران بگیره !!!!!!!زمین عالی برنامه ممتاز به خاطر دلخوشی نازی جون چندبازی عقب افتاده ودراین زمین بازی برگزا میشه که خیلی برتر از فوتبال ما است !!!!بالاخره باید هرطورشده مانع قهرمانی پنجمین بار متوالی بشن شهرآورد به همراه بازی هفته هشتم نساجی عقب می افتد چون نازی نمی خواد بازی کنه انگار دارن بازی فانتزی قبل از کاشت شالی را انجام میدن ومیخوان بعد ازبازی شالی بکارن . اما باید گفت :« : والله خیرالماکرین » :» ونقشه ها نقش برآب خواهندشد.