برچسب:, , ,

سوژه روز: حفظ آبرو با برند آل اشپورت!

فدراسیون که در حال حاضر با هیچ شرکتی قرارداد ندارد، برای سرپوش گذاشتن روی ماجرا برند آل...

لباس‌های تیم ملی را از منیریه می‌خرند و مارک آل‌اشپورت می‌زنند

لباس‌های تیم ملی را از منیریه می‌خرند و مارک آل‌اشپورت می‌زنند