برچسب:, , , ,

استوری بشار رسن از هوای سرد تهران

پرسپولیس اف سی:بشار رسن یک استوری را از تمرینات پرسپولیس در هوای بارانی و سرد تهرانی در...