برچسب:, , ,

آشنایی با بازیکنان ارزان ولی ارزشمند/ پیدا کردن چاه نفت

پرسپولیس اف سی: مربیان همیشه بیشترین حساب را روی بازیکنان سرشناس خود باز می کنند. بازیکنان...