برچسب:

گزارش تمرین صبح پرسپولیس

سوشا مکانی برای رسیدگی به برخی امور شخصی در تمرین امروز صبح سرخپوشان غایب بود. پرسپولیس اف سی...