برچسب:, , , ,

خرید جدید پرسپولیس از پیکان آمد

پرسپولیس اف سی:حجت حق وردی قراردادش را با خودروسازان فسخ کرد؛خرید جدید پرسپولیس از پیکان آمد...