برچسب:, , ,

نامه پرسپولیس به فدراسیون و سازمان لیگ برای صادقی

باشگاه پرسپولیس با توجه به اشتباه محرز داور در نامه ای به ساز مان لیگ و فدراسیون فوتبال...