برچسب:, , , , ,

ماجرای نیمکت ها در ایران ؛ با زد و بند دستیار می شوند

به نظر می‌رسد انتخاب کادر فنی هر تیم جدا از سرمربی نیز اکثرا با ارتباطات صورت می‌گیرد و هر...