برچسب:

برانکو: از پرسپولیس می‌ترسند که از رویاهایمان انتقاد می‌کنند

برانکو: از پرسپولیس می‌ترسند که از رویاهایمان انتقاد می‌کنند/اگر داوری‌های استقلال برعکس...