برچسب:

گزارش تمرین پرسپولیس امروز سه شنبه 26آبان1394

پرسپولیس اف سی : سرمربی پرسپولیس قبل از آغاز تمرین تیمش به تماشای دیدار گوام – ایران...